Is, träd och andra feministiska figurationer. Klimatforskning och den scenkonstnärliga sinnlighetens betydelse
Anna Kaijser och Anna Lundberg

När ska du ha barn? Skeva livslinjer i svenska feministiska serieböcker
Mike Classon Frangos och Maria Margareta Österholm

Mindre rum, nya gränser och kollektivets underminering. Det nazistiska hotet mot HBTQ-rörelsen
Ida Linander, Marcus Lauri och Johanna Lauri

Två gräl. Slavhandel, kvinnokamp och moraliskt gnissel i Fredrika Bremers Grannarne
Sam Holmqvist

Killar: Vad är problemet?
Kalle Berggren

Bara de inte upptäcker att du är pervers. Att förhandla stigmatiserad identitet och professionalism inom akademin
Ellika Sevelin

Frispel: Världen hade behov av mig
Joanna Biggs

Frispel: Rockstjärnedrömmar. Samskapade (auto)etnografier
Kim Silow Kallenberg

Frispel: Lika delar glädje och dåligt undertryckt vrede. Reflektioner kring att genusprofilera historieutbildning på universitetsnivå
Christina Douglas

Tillbaka

TGV 42 (2–3) Öppet nummer

Kära TGV-läsare! Detta är det sista redaktionsordet från Uppsalaredaktionen. Nästa nummer (4/2021) blir ett temanummer med gästredaktörer (Nationella minoriteter, ett tema som vi har velat genomföra ända sedan starten 2018, blir äntligen verklighet!) och vid årsskiftet flyttar Tidskrift för genusvetenskap till Genusvetenskapliga institutionen, Lunds universitet.

Vi som har haft förmånen att arbeta med TGV under dessa år har lärt oss mycket om vetenskaplig publicering, finansiering, tidskriftsproduktion – och korrekturläsning. Som tur är har vi haft stöd av vår enastående layoutare Frida Lignell (tidigare Lundberg), som i och med oss har avverkat sin tredje TGV-redaktion. Vi har också fått en fantastisk inblick i hur mycket spännande som pågår inom det svenska och i viss mån nordiska genusforskningsfältet, både inom och utanför ämnet genusvetenskap och på alla nivåer: från masteruppsatser via doktorandprojekt till större eller mindre forskningsuppgifter utförda av seniora forskare och professorer. Frispelen har omfattat skönlitteratur, essäer, upprop, rapporter, personliga betraktelser och debatt. Vi har också publicerat många intressanta recensioner och i varje nummer en krönika från Sveriges genusforskarförbund, SGF. I samband med KVT/TGV:s 40-årsjubileum fick vi dessutom möjlighet att återpublicera ett antal klassiska texter från tidskriftens historia. Ett tjockt och maffigt nummer med guldkant blev det!

I vårt sista öppna nummer, det som du nu håller i din hand, har vi än en gång samlat en bredd av texter från många olika delar av genusforskningen. Temanummer i all ära, men visst är det spännande med den ofta oväntade blandningen i ett öppet dubbelnummer! Läs och njut!

Fler förändringar är på gång, även om inget är riktigt klart. Föreningen Tidskrift för genusvetenskap hoppas att den nybildade Ämnesföreningen för genusvetenskap, ÄG, som består av de genusvetenskapliga miljöerna vid svenska lärosäten, ska vilja överta driften av tidskriften. Hur det blir med den saken får framtiden utvisa, även om det har kommit lovande signaler hittills. Styrelsen för TGV har också beslutat att tidskriften ska övergå till helt digital publicering med omedelbar open access. Sannolikt blir det från och med nästa år. Vi väntar här på att få ansluta oss till Kungliga bibliotekets nystartade tidskriftsplattform Publicera. Det sista tryckta numret som vi är helt säkra på är i alla fall det som utkommer nu i december.

Med detta tackar Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitets, för förtroendet och lämnar stafettpinnen vidare till redaktionen i Lund. Varmt lycka till önskar vi dem! Och skön höst till er alla!

Karin S. Lindelöf och Anna Bark Persson