Om TGV

Tidskrift för genusvetenskap är namnet på det som tidigare hette Kvinnovetenskaplig tidskrift som startades 1980 i Lund. TGV är Nordens största referee-granskade tidskrift för aktuell tvärvetenskaplig genusforskning. TGV presenterar ny forskning, introducerar teorier och begrepp samt inbjuder forskare, aktivister, feminister m.fl. att göra snabba inlägg om aktuella genusrelevanta frågor.

Tanken med TGV är att fortsatt spegla det genusvetenskapliga områdets mångfald av röster. TGV kommer ut med fyra nummer per år och ges ut av Föreningen Tidskrift för genusvetenskap.

Redaktionen är knuten till universitetsstäder i Sverige och byter ort vart 4:e år. Sedan årsskiftet 2017/2018 leds redaktionen från Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet.

Redaktörer: Karin Lindelöf och Camilla Flodin
Redaktionssekreterare och recensionsansvarig: Anna Bark Persson
Redaktionskommitté: Susanne Nylund Skog, Malin Jordal, Katarina Pirak Sikku, Kristina Andersson, Elin Bjarnegård, Linn Areskoug
Referensgrupp: Lena Grip, Jens Rydström, Gertrud Åström, Karin Widerberg, Rikke Andreassen, Josefin Rönnbäck, Anna Jónasdottir
Ansvarig utgivare: Helena Wahlström Henriksson. E-post: Helena.Henriksson@gender.uu.se