Välkommen till Tidskrift för genusvetenskap! Vi presenterar ny forskning, teorier och begrepp samt bjuder in forskare, feminister m.fl. att skriva om genusrelevanta frågor.